WU TIE-JUN, ZHANG LI-NA; KANG CUI-CUI, ZOU XIU-LI; ZOU XIU-LI; TIAN HUI; XIAO TING-FANG. CLINICAL SIGNIFICANCE OF T LYMPHOCYTE SUBSETS AND HLA-DR IN PERIPHERAL BLOOD OF PATIENTS WITH SEVERE PREECLAMPSIA. Medico Research Chronicles, v. 4, n. 01, p. 17-22, 28 Feb. 2017.